Tomio Seike

ltttle 8 silver prints

Sep 1 - Oct 1, 2011
Photo Gallery International

Tomio Seike

ltttle 8 silver prints

Sep 1 - Oct 1, 2011
Photo Gallery International

  • ©Tomio Seike

1F entrance gallery

 

related exhibition

Tomio Seike

“Charleston Farmhouse”

2011.9.2 – 11.19

at Blitz Gallery